หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ผู้ประนอม 
ระเบียบ  
ผู้ดูแลระบบ 

รายการปรับปรุง CMS เวอร์ชั่น ๓.

 

1.      ปรับปรุงระบบการแสดงผลให้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยการลดคำสั่งโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน

2.      นำเทคโนโลยี AJAX ในการพัฒนาระบบ CMS เต็มรูปแบบ

3.      เพิ่มความรวดเร็วสำหรับผู้ดูแลระบบในการบันทึกข้อมูล และสามารถแสดงผลได้ในทันที

4.      แก้ไขระบบจัดการไฟล์ลบไฟล์  ให้หน้าต่างมีขนาดใหญ่ขึ้นและจัดตำแหน่งข้อมูลให้พอดีกับขนาดจอ

5.      แก้ไขชื่อไฟล์ให้สะดวกในการแก้ไขระบบ

6.      ปรับเมนู link ข้อมูลใหม่   ให้ มีเมนูย่อยเพิ่มขึ้น อีก ๑ ชั้น

7.      ปรับเมนูให้แสดงหัวข้อที่เปิดอยู่

8.      ปรับเมนูแสดงผลข้อมูลคดีใหม่ +ปรับตำแหน่งเมนูใหม่

9.      ปรับเมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ

10.  ปรับการบันทึก  log การทำงานให้มีรายละเอียดมากขึ้น

11.  ปรับการแสดงผลในหน้าบริการจัดการเมนู  ให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ด้วยการซ่อนรายการเมนูย่อย

12.  ปรับ config การอัพโหลดไฟล์ใน editor ให้สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้มากขึ้น

13.  เพิ่ม Link ระบบจัดการไฟล์ลบไฟล์ในหน้าที่มี editor ทุกหน้า (Admin mode)


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2052